دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 7-152 

مقاله ترویجی

بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

صفحه 37-54

10.22034/ijwg.2021.135237

مجید رجب پور؛ مرتضی اکبری آلاشتی؛ احمد غریب آبادی


مقاله پژوهشی

تصمیم‌گیری در یک اقدام متقابل به کمک نظریه بازی‌ها

صفحه 77-95

10.22034/ijwg.2021.150518

سعدون محمودی نبی کندی؛ اکبر زارع چاوشی