بررسی انواع روش‌های بازی در نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

در دهه اخیر، به کارگیری نظریه بازی­ها در علوم مختلف، رشد چشم‌گیری داشته است. با توجه به رشدِ روز افزونِ فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در میدان­‌های نبرد، منافع استراتژیکِ هر یک از طرفین، بستگی زیادی به عملکردِ هوشمندانه­ طرف مقابل دارد. به دلیلِ تغییرِ شکلِ ماهیتِ نبردها که عمدتا مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی هستند، جایگزینیِ روش‌­های نوین در این حوزه، می‌­تواند نتایجِ اثربخشی را در بر داشته باشد. در واقع، هر جا که منابع محدود، گزینه­های مختلفِ تصمیم گیری، دستاوردهایِ متفاوت در اثر انتخاب­‌های متفاوت و امکان همکاری یا رقابت بین بازیگران وجود داشته باشد، می‌توان از نظریه بازی‌‌ها به منظورِ تحلیلِ بهترِ شرایطِ موجود استفاده کرد. هدف از این تحقیق، معرفی و تعریف نظریه بازی­‌ها، روش­‌های نمایش و انواع آن می­‌باشد تا بتوان از نقشِ نظریه بازی‌­ها در میدانِ نبرد، استفاده بهینه نمود. روش تحقیق، بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده­‌های آن، توصیفی (موردی و زمینه‌­ای) است، زیرا قرار است در یک مورد خاص (انواع بازی­‌ها در نظریه بازی‌­ها) عمیقا پژوهش به عمل آید. مهمترین نتایج حاصل از این تحقیق، شناخت و به کارگیری انوعِ روش­های مبتنی بر نظریه بازی‌­ها می­‌باشد که می­‌تواند منجر به افزایشِ بازدارندگیِ دفاعی در میدان‌­های نبرد گردد.

کلیدواژه‌ها