دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، شهریور 1399 
فن‌آوری‌ها و روش‌های اجرای بازی جنگ سایبری

محمد طاهری؛ سپهر محمد زهرایی؛ محمدرضا محمدی تودشکی