راهنمای نویسندگان

محقق گرامی؛

از این که دوفصلنامه بازی جنگ را برای ارسال مقاله وزین خود انتخاب کرده اید بسیار سپاسگزاریم. خواهشمندیم با مطالعه دقیق شیوه‌نامه نگارش مقالات این فصلنامه و تنظیم مقاله خود بر اساس راهنمای زیر، اطمینان حاصل نمایید که مقاله شما مطابق شیوه‌نامه فصلنامه تنظیم شده است. بی‌شک مقالاتی که از این شیوه‌نامه پیروی نکنند در فرآیند ارزیابی اولیه قرار نخواهند گرفت. در ضمن نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقالات خود بایستی چهار فایل شامل؛ فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، فایل مشخصات نویسندگان (همراه با عنوان علمی آنان)، فایل فرم تعهدنامه و تعارض در منافع و فایل مشابهت‌یابی از سامانه سمیم نور را بارگذاری نمایند.

فایل شیوه‌نامه تدوین مقاله‌های فصلنامه را از اینجا دانلود نمائید.
فرم تعهدنامه اخلاقی و اصالت اثر از اینجا دانلود نمائید.

فرم تعارض در منافع از اینجا دانلود نمائید.

-----------------------------------------------------------

راهنمای تدوین مقالات:

دوفصلنامه بازی جنگ مقالاتی را در فرآیند ارزیابی قرار خواهد داد که حاصل کار پژوهشی و علمی بوده و قبلا در نشریه دیگری (اعم از داخلی یا خارجی) و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

***نویسندگان گرامی کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزار مشابهت‌یاب سمیم نور از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند***

تبصره1: آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره2: مقاله مروری (Article Review)  از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد نظر، به شرطی پذیرفته می‌­شود که در تدوین آن منابع متعدد، مستند و در خور توجهی استفاده شده باشد. 

نکاتی که بایستی در تدوین مقاله توسط نویسندگان لحاظ گردد:

***داشتن ایمیل دانشگاهی برای نویسنده مسئول الزامی است.***

1- زبان رسمی نشریه فارسی است اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.

2- مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.

3- از نویسندگان محترم تقاضا دارد که مطابق فایل شیوه‌نامه تنظیم مقالات فصلنامه (در دسترس در بالای همین صفحه) مقالات خود را تنظیم و ارسال نمایند. مقالاتی که مطابق با فرمت مذکور نباشد در فرایند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

4- در هنگام بارگذاری مقاله، مشخصات علمی نویسندگان در فایل مجزایی ارسال گردد (لازم است که صورت اسامی نویسندگان به ترتیب و اسم نویسنده عهده‌دار مقاله (نویسنده مسئول) در این فایل آورده شود). دقت فرمائید در هنگام چاپ، مقاله برابر با همان ترتیب صورت اسامی ارائه شده در فایل نویسندگان نمایه شده و امکان تغییر ترتیب نویسندگان و یا نویسنده مسئول وجود ندارد. 

توجه: فایل نویسندگان شامل این موارد باشد: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا  نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دور نگار، نشانی پیام نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی؛ نام موسسه تامین کننده مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله (در صورت تمایل).

5- مقاله بایستی در قالب کاغذ وزیری با سایز 17 در 24 سانتی‌متر و حاشیه 2 سانتی‌متر از هر طرف و همچنین فاصله خطوط single در نرم‌افزار Word 2003 و یا بالاتر با قلم B Nazanin 13 برای واژگان فارسی و قلم Times New Roman 11 برای واژه‌های انگلیسی تنظیم شود. همچنین حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها از 25 صفحه بیشتر نباشد. همچنین سایر موارد نگارشی در فایل شیوه‌نامه نگارش مقالات فصلنامه  ارائه گردیده است.

 6- فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان و در ساختار زیر ارائه شود:

 • صفحه اول: شامل عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی مقاله (چکیده فارسی حداکثر در 250 کلمه تنظیم گردد و شامل مقدمه‌ای دو یا سه خطی از موضوع، هدف پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش، ابزار اندازه‌گیری داده‌ها، روش‎‌های تجزیه و تحلیل داده، و برخی از مهمترین یافته‌های تحقیق باشد)، و واژه‌های کلیدی مقاله (واژگان کلیدی بین 3 تا 5 واژه باشند).

 • صفحه دوم: شامل عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیده انگلیسی مقاله (نویسندگان محترم توجه داشته باشند با توجه به اینکه این فصلنامه در آینده نزدیک در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی نمایه خواهد شد، در نتیجه لازم است چکیده انگلیسی مقاله به درستی در حداکثر 250 کلمه ترجمه شده باشد و صرفاً پژوهشگران محترم به نرم‌افزارهای ترجمه‌گر همانند Google Translate اکتفا ننمایند)، و واژه‌های کلیدی مقاله (واژه‌های کلیدی بین 3 تا 5 واژه باشند).

 • صفحات بعدی: صفحه‌های بعدی مقاله بایستی در هفت بخش یا عنوان کلی تنظیم گردد که شامل؛ مقدمه، مبانی نظری و پیشینه‌های پژوهش، روش‌شناسی پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش، نتیجه‌گیری و پیشنهادها، قدردانی و منابع می‌گردد. در ادامه به برخی نکات جهت تنظیم بخش‌های یاد شده اشاره می‌گردد:

 1. در بخش مقدمه به این موارد اشاره گردد؛ ارائه مقدمه‌ای از پژوهش، بیان مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش، خلأ تحقیقاتی و نوآوری این پژوهش در قیاس با سایر مطالعات انجام شده بشکل مخصر، و در نهایت هدف از پژوهش و بیان سؤال آغازین. (لازم به ذکر است نویسنده‌گان محترم موارد یاد شده را در ذیل عنوان مقدمه آورده و در قالب چند پاراگراف حداکثر در دو صفحه و نیم این بخش را تدوین نمایند).

 2. در بخش دوم در ابتدا به مرور ادبیات نظری و تبیین مفاهیم پژوهش و رابطه بین آنان پرداخته شده و در ادامه به برخی از مرتبط‌ترین پیشینه‌های داخلی و خارجی پژوهش اشاره گردد (این بخش نهایت بین 5 تا 7 صفحه تدوین گردد و از اختصاص تعداد صفحات بیشتر به آن خودداری شود). همچنین کلیه اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت­‌های اختصاری بکار رفته در متن، به زیر نویس ارجاع شوند.

 3. در بخش روش‌شناسی پژوهش به تشریح روش پژوهش، فرآیند اجرای پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار، و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شود.

 4. در بخش تجزیه و تحلیل یافته‌ها به ارائه یافته‌های کیفی و کمی پژوهش پرداخته شود. (لازم به یادآوری است که نویسندگان محترم بایستی اشکال مرتبط با مدل‌های خروجی نرم‌افزارهای آماری را بصورت دستی در نرم‌افزار Word و یا Visio ترسیم نموده و در مقاله ارائه نمایند. همچنین کلیه اعداد در جداول آماری بایستی بصورت فارسی تدوین گردد (مثلا 85/6).

 5. بخش پنجم شامل ارائه نتایج و تفسیر یافته‌های پژوهش و در ادامه آن ارائه پیشنهادهای کاربردی می‌باشد. در پایان این بخش نیز به پیشنهادهای آتی برای سایر پژوهشگران پرداخته شود.

 6. در بخش ششم کلیه منابع استفاده شده در متن مقاله به شیوه (APA(American psychological association ارائه گردد. در این راستا نحوه ارجاع‌دهی درون‌متنی و پایان‌متنی در فایل نگارش مقالات ارائه گردیده است و در بخش زیر نیز به آن پرداخته می‌شود:

روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله به صورت زیر انجام پذیرد:

ارجاع­ دهی درون­ متنی:

الف- ارجاع به منابع به شیوه درون متنی با روش  APA (American psychological association) است. به این‌گونه که در متن مقاله پس از نقل مطلب در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار ذکر شود. در این صورت منابع انگلیسی بایستی بصورت انگلیسی نوشته شوند. مانند: (گلشاهی، 1397) یا (Golshahi, 2019).

ب- درصورتی­که منبع مورد نظر کتاب یا پایان­ نامه باشد نیاز است تا شماره صفحه بهره­ برداری شده نیز در جلوی سال نوشته شود. مانند: (هومن، 1378 :16) یا (Golman, 2004: 87).

پ- در صورتی که منبع در درون جمله بصورت نقل قول بیان شود به این روش ارائه می ­شود؛ نام خانوادگی (سال). مثلا: گلشاهی (1397) بیان کرد که ... . در حالت نقل قول درون­ جمله­‌ای منابع انگلیسی بصورت فارسی نوشته شده و اسامی آنان برای بار اول در مقاله زیرنویس داده شود. مثلاً: گلمن[1] (2004) بیان نموده است که ... ولی در سایر موارد برابر با بند (ب) اقدام شود.

ارجاع­‌دهی پایان­‌متنی:

فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان در دو بخش فارسی و انگلیسی تنظیم شود و هر منبع با دایره توپر (شبیه گلوله سیاه) مشخص می شود.

1) مقاله­‌های چاپ شده نشریه­ یا فصلنامه:

 • نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نویسنده سوم، نام نویسنده سوم. (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه یا فصلنامه، دوره یا سال (شماره فصلنامه): شماره صفحات مقاله در نشریه.

نمونه ارجاع دهی مقاله فصلنامه:

 • گلشاهی، بهنام؛ داودی، احسان و رضایی، مهدی. (1393). مدلسازی دینامیکی، شبیه‌سازی وکنترل یک کوادروتور با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی سنسورهایMEMS ، فصلنامه مهندسی مکانیک مدرس. ۱۴(۳): 184-176.
 • Babaei, A. R., Mortazavi, M. & Moradi, M. H. (2011). Classical and Fuzzy-Genetic Autopilot Design for Unmanned Aerial Vehicles. Applied Soft Computing, 11 (1): 365-372.

 

2)مقاله­‌های کنفرانسی:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نویسنده سوم، نام نویسنده سوم. (سال انتشار). عنوان مقاله، نام همایش یا کنفرانس ملی و بین­المللی، محل برگزاری کنفرانس، سازمان برگزارکننده.

نمونه ارجاع دهی مقاله کنفرانسی:

 • گلشاهی، بهنام. (1392). بررسی تأثیر ساختار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی­های ترکیبی رقابتی، اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، تهران، دانشگاه تهران.
 • Golshahi, B. (2018). The Effect of Structure on Organizational Performance, Management International Conference, Tehran, Tehran University.

 

3)کتاب:

نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم (در صورتی که کتاب ترجمه باشد)، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

نمونه ارجاع دهی کتاب:

 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی. و آذر، عادل. (1396). روش‌شناسی پژوهش کمّی و روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت رویکردی جامع، چاپ پنجم، تهران: انتشارات صفّار.
 • Basu, R. (2015). Managing Projects in Research and Development, Ashgate Publishing: Ltd.

4) پایان‌نامه/ رساله:

نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری ، نام دانشکده، نام دانشگاه.

نمونه ارجاع دهی پایان نامه یا رساله:

 • پورآزاد، حسین. (1392). شناسایی و تشخیص عیب در پرواز مشارکتی هواپیمای بدون سرنشین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان.

Atwood, R. (2018). An Opportunity for Scenario Planning in Corporate Sustainability Strategy, Masters Project of Environmental Management degree from the Nicholas School of the Environment, Duke University.

[1]. Golman

توجه: در صورت استفاده از منابع اینترنتی علاوه بر ذکر مشخصات فوق در پایان، نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل و تاریخ مشاهده نیز نوشته شود.

نکات ضروری:

* مقالات برگرفته از پایان­ نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می­‌شود.

* نشریه ((دو فصلنامه بازی جنگ)) حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌­دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

* مقالات رد یا انصراف داده شده پس از 3 ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ­‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

* ارسال مقالات از طریق ثبت نام و بارگذاری در سایت نشریه به آدرس www.ijwg.ir انجام می‌­پذیرد.

* برای مشاهده مقالات به چاپ رسیده می­‌توانید به سایت الکترونیکی www.ijwg.ir و یا پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC مراجعه کنید.

* با توجه به ضرورت مشارکت نویسنده/ نویسندگان محترم در تأمین هزینه‌های آماده‌سازی، چاپ و انتشار نشریه، از هر مقاله تعیین شده برای چاپ، مبلغ دویست هزار ریال به ازای هر صفحه سیاه سفید و مبلغ پانصد هزار ریال به ازای هر صفحه رنگی (در صورت الزام در چاپ رنگی) دریافت خواهد شد.

(به منظور حمایت از نویسندگان محترم مقالات فعلا هیچگونه هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد.)