درباره نشریه

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا به منظور فراهم کردن بستری مناسب جهت معرفی و ارتقای بازی جنگ در کشور و ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان و دانشجویان، دوفصلنامه بازی جنگ را منتشر می‌نماید. این مجله، مقاله‌های علمی-تخصصی حاوی تحقیقات جدید در زمینه‌های ذیل را به چاپ می‌رساند:

1- مدل‌سازی و تحلیل سناریوهای بازی جنگ

2- مدل‌های ریاضی به کار رفته در بازی جنگ

3- روش‌های نوین تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظامی

4- تحقیق در عملیات نظامی

5- روش‌های نوین تحلیل سناریوهای بازی‌ جنگ 

6- مدیریت بازی جنگ

7- مدل‌سازی و شبیه‌سازی جنگ 

8- کاربردهای هوش مصنوعی در بازی جنگ

9- شبیه‌سازهای بازی جنگ