اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز

 

1- اشاعه و گسترش پژوهش در حوزه بازی جنگ

2- ایجاد یک پایگاه علمی جهت تبادل یافته‌های پژوهشگران حوزه بازی جنگ

3- استفاده از ظرفیت‌های اساتید، دانشجویان و پژوهشگران کشور جهت پیشرفت علمی در حوزه بازی جنگ

4- به اشتراک گذاری اندیشه‌ها و خلاقیت‌های علمی در حوزه بازی جنگ