اهداف و چشم انداز

اهداف و چشمانداز نشریه "دوفصلنامه بازی جنگ"

هدف عمده دوفصلنامه بازی جنگ فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی در بخش‌های مختلف دفاعی و نظامی به‌منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با بازی جنگ و تئوری بازی‌ها می‌باشد. ازاین‌رو، امید است که این نشریه وضعیت پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و برآوردهای مختلف در خصوص مسائل پیچیده را که توسط نیروهای مسلح و به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران بصورت مستمر صورت می‌گیرد، بهبود بخشیده، راه‌حل‌ها و راه­کارهایی برای مسائل نظری و عملی پیش‌روی فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی ارائه نماید. به منظور نیل به این هدف، دوفصلنامه بازی جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا پژوهشگران را تشویق می‌نماید که مقالات معتبر و چاپ‌نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. بنابراین اهداف این نشریه به شرح زیر است:

1- اشاعه و گسترش پژوهش در حوزه بازی جنگ

2- ایجاد یک پایگاه علمی جهت تبادل یافته‌های پژوهشگران حوزه بازی جنگ

3- استفاده از ظرفیت‌های اساتید، دانشجویان و پژوهشگران کشور جهت پیشرفت علمی در حوزه بازی جنگ

4- به اشتراک گذاری اندیشه‌ها و خلاقیت‌های علمی در حوزه بازی جنگ