دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 7-149 (بهار و تابستان 1400) 
کاربردهای بلاک‏چین در حوزه فرماندهی و کنترل شناختی

صفحه 51-75

مسلم کریمیان زاده؛ ایرج بختیاری؛ رسول رمضانی


مقاله ترویجی

چالش‌ها و الزامات امنیتی بکارگیری فناوری کلان داده در توسعه شبکه‌های فرماندهی و کنترل نسل جدید

صفحه 103-140

حمید عظیمی زاده؛ محمدرضا موحدی صفت؛ محمد سپهری؛ خداداد هلیلی


شماره‌های پیشین نشریه