کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در سامانه‌های فرماندهی و کنترل هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم دریایی امام ‎خمینی (ره)، نوشهر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

صحنه‌های نبرد در پی دستیابی انسان به فناوری‌های نوین، پیچیده‌تر می‌گردد. اطلاعات به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین عناصر پیروزی درنبرد، حائز اهمیت بوده و باعث توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و فرماندهی و کنترل می‌گردد. ظهور فناوری هوش مصنوعی باعث تحولات شگرف در ابعاد زندگی بشر شده است، جنگ‌ها نیز به‌عنوان یکی از ابعاد غیرقابل‌انکار زندگی بشر از این فناوری بهره‌مند می‌گردند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کاربرد ابعاد هوش مصنوعی در سامانه‌های فرماندهی و کنترل هوشمند درصحنه نبرد می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با روش آمیخته، ضمن مطالعه منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، داده‌های جمع‌آوری‌شده را مورد تجزیه‌وتحلیل کمّی قرار داده و نتایج آن درروش کیفی مورداستفاده قرارگرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، استفاده از فناوری هوش مصنوعی در سامانه‌های فرماندهی و کنترل نوآورانه، مؤثر و دارای بازده عملیاتی قابل‌قبول می‌باشد و این امکان را به فرماندهان صحنه نبرد می‌دهد که اولاً سرعت تصمیم‌گیری صحیح را برای پاسخ به تهدیدات و نیازها به حداکثر رسانیده و ثانیاً سطح خطای تصمیم‌گیری انسانی را به‌صورت محسوسی کاهش دهند. در پایان محققین پیشنهادات کاربردی را ارائه نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


[1] بنی فاطمه، لیلا؛ غفاری، سعید. (1400). بررسی رابطه بین هوش مصنوعی با وب معنایی و تعامل بین آن‌ها(1397)، فصلنامه علمی ترویجی ترویج علم، سال دهم، شماره 21.
[2] حیدریان، محسن؛ خادم دقیق، امیر هوشنگ. (1398). الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ‌های آینده، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، سال چهارم، شماره 14.
[3] خان احمدلو، رضا؛ ذوقی، سجاد (1400)، شناسایی موانع و پیشرانه‌ای پذیرش فناوری واقعیت مجازی به‌منظور ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل مجازی بامطالعه موردی یک سازمان نظامی، فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل، سال پنجم، شماره 4.
[4] رضایی، محسن؛ رشید، غلامعلی؛ پور دستان، احمدرضا. (1399).  مؤلفه‌ها و ویژگی‌های فرماندهی و کنترل هوشمند درصحنه نبرد، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال شانزدهم، شماره 54.
[5] سلامی، حسین؛ علوی، علی(1396)، شناسایی و تعیین عوامل مؤثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطات و اطلاعات شبکه محور دفاعی)نظامی(، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال پانزدهم، شماره 70.
[6]      شیدایی، محمدرضا (1387)، پایان‌نامه دانشجویی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، دوره هفدهم.
[7] ضیغمی نژاد، پرویز؛ الهامی، علیرضا؛ رجب پور، مجید، ( 1397)، شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه C4I،  فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم، شماره 5.
[8] عبدی، فریدون (1390)، سامانه‌های فرماندهی و کنترل C5i2  و بررسی نقش رایانه‌ها در آن‌ها، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی، سال یازدهم، شماره 22.
[9] کولیوندی، عبدالرضا (1390)، نقش پدافند غیرعامل در حوزه رسته مهمات به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری و ارتقاء پایداری درنبرد ناهمتراز، مجموعه مقالات همایش پدافند غیرعامل.
[10] کشتکار، مهران (1395)، شناخت ضرورت‌های سامانه ارتباطی در شبکه فرماندهی و کنترل و رتبه‌بندی آن، فصلنامه فرماندهی و کنترل، سال اول، شماره 2.
[11] محجوب عشرت‌آبادی، حسن. (1401)، نشست علمی  در حوزه علوم شناختی و هوشمند‌سازی آموزش، تهران: دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
[12] نادری دره شوری، وحید؛ سپهر، عادل؛ محمدی مجید، (1396)، بررسی سطح توانایی فرهنگی علمی کارکنان در ارزیابی توسعه سامانه‌های فرماندهی و کنترل در سازمان‌های دولتی، تهران: دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی.
[13] نژاد نوری، محمدمهدی؛  جبار رشیدی، علی؛  فخری،  مجید؛  علی نژاد، مهدی. (1396)، بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال پانزدهم، شماره 70.
[14] نجاتی، نریمان؛  کلانتری، سعیده؛  بمانیان، محمدرضا. (1400)، آموزش طراحی معماری مبتنی بر هوش مصنوعی، مجله علمی پژوهش‌‌های معماری نوین، دوره اول، شماره 1،  پاییز 1400.
[16] Artificial intelligence and the future of warfare: The USA, China, and strategic stability. by James Johnson, Manchester, Manchester University Press, 2021.
[17] Cyber Operations: Building, Defending, and Attacking Modern Computer Networks. (2019).
[18] Strategic Warfare in Cyberspace By Gregory J. Rattray. (2021).
سایت‌ها و تارنماهای اینترنتی
[20] https: //www. noormags. ir