امکان‌سنجی بهره‌برداری از مدل‌سازی ماژولار، جایگزین ساختار لایه‌ای در شبکه‌های فرماندهی و کنترل (مطالعه موردی : جنگ اوکراین)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طرح‏ریزی و معماری شبکه‏‌های فرماندهی و کنترل دانشگاه پدافندهوایی خاتم ‏الأنبیاء، تهران، ایران.

2 دکترای فیزیک، مدرس دانشگاه پدافندهوایی خاتم الأنبیاء آجا، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی،دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

به‌‏روزرسانی و  ارتقاء هم‌سطح نیازمندی صحنه‌های نبرد کنونی مبتنی بر طراحی، فرایند گزینی و پیاده‌سازی ساختارهای سامانه‌ای، تجهیزاتی و تسلیحاتی در سازمان‌های مبتنی بر شبکه‌های یکپارچه اطلاعاتی می باشد. در این پژوهش سعی گردیده است ضمن تبین ساختارهای لایه‌ای دفاعی سامانه های فرماندهی و کنترل، با بیان نقاط ضعف این ساختارها نقدی کارا به این مبحث وارد نموده و در ادامه امکان‌سنجی جایگزینی ساختارهای لایه‌ای  با ساختارهای ماژولار که راهکاری نوین برای افزایش سرعت در عملکرد و تصمیم‌گیری در فرایندهای سامانه‌های فرماندهی و کنترل مبتنی بر این مدل است، بیان نمود. نتایج حاصل از این تحقیق بیان‏گر افزایش بهره تاب‌آوری  بعنوان یکی از اساسی‌ترین فاکتورهای کیفیت‌سنجی فرایندهای فرماندهی و کنترل در ساختارهای ماژولار نسبت به ساختارهای لایه‌ای می‏‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • اسلامی، حسین و علی علوی،1396؛ " شناسایی و تعیین عوامل مؤثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل  ارتباطات و اطلاعات شبکه محور دفاعی(نظامی)"
 • امیری، غلامعلی ، 1384 ؛ " ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ-اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺎﺗﻮ(ﭼﺮﺧﻪ اطلاعات جهانی)".
 • انتشارات ایز ایران؛ 1381؛" اﺻﻮل پیاده‌سازی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎریC4ISR ﺑﻪ روش شی گرا "
 • آزاد بیانی، محمد و اردشیر محمدی، 1397؛" مطالعه تطبیقی الگوهای تصمیم‌گیری در فرماندهی و کنترل برای به‌کارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور ".
 • باقری نژاد، جعفر و همکاران، 1396؛ "مدل‌سازی و حل مسئله پوشش ماژولار پویا با ظرفیت‌های محدود متغیر".
 • پارسائی، محمدرضا و همکاران، 1396؛" ارائه روشی نوین جهت بهبود تحمل‌پذیری خطا در شبکه‌های فرماندهی و کنترل با استفاده از شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار ".
 • تسلیمیکار، بهروز ،1400؛" مشخصات سامانه‌های فرماندهی و کنترل نظامی متناسب با ویژگی‌های محیط جنگ‌های آینده ".
 • ثروتی، لیلا و همکاران، 1397؛ " تولید یک هستان‌شناسی بومی نظامی به‌عنوان زیرساخت معنایی سامانه‌های فرماندهی و کنترل صحنه نبرد ".
 • جعفر زاده، امید، حسن کوشا، 1397؛ " شاخص سازی فرماندهی و کنترل با رویکرد دفاع دانش‌بنیان " چاپ شده در مجله فرماندهی وکنترل سال 1389 ص 23
 • جعفری، غلامحسین و همکاران، 1390 ؛ " شیوه مقابله با تهدیدات نوین با استفاده از سامانه‌های فرماندهی و کنترل "
 • حشمتی راد، مهدی ، محمد سپهری و همکاران،1390؛ " دیجیتالی نمودن سامانه‌های فرماندهی کنترل C4I در میدان‌های نبرد بامطالعه بر (اداره دیجیتالی کردن ارتش در آمریکا)".
 • حیدریان، محسن ، امیر هوشنگ خادم؛ 1398؛ "الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ‌های آینده."
 • رضاخان احمدلو، سجاد ذوقی، 1400 ؛ " شناسایی موانع و پیشرانه‌ای پذیرش فناوری واقعیت مجازی به‌منظور ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل مجازی: مطالعه موردی یک سازمان نظامی ".
 • رمضانی، رسول، 1398؛ " بررسی سناریوهای آینده سامانه فرماندهی و کنترل در مواجهه با فناوری‌های نوین "
 • سرهنگ دوم رزاریو ام سیمونتی (ترجمه: محمد مهاجر1400)،2020؛ " اتوماسیون و آینده فرماندهی و کنترل ".
 • سهیلی، محمدرضا ، حسین مسلمی،1393؛ " بررسی و ارائه راهکارهای توانمندسازی فاوای نیروهای نظامی با رویکرد عملیات تأثیر محور و تأکید بر اثربخشی سامانه فرماندهی و کنترل در مقابله با تهدیدات الکترونیکی پیشرفته ".
 • صمیمی، مهدی ، سید حسن حسینی ،1397؛ " کشف و احصاء عوامل مؤثر بر نوآوری در یگانه‌ای نظامی ".
 • عبدی، فریدون ،1390؛ " سامانة فرماندهی و کنترل C5I2 بررسی نقش رایانه‌ها در آن "
 • عزیز زاده، ﺳﻴﺎﻣﻚ ، 1389 ؛ " ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل در جنگ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن "
 • ﻗﻠﻤﺒﺮ دزﻓﻮﻟﯽ، ﻋﻠﯽ ،اﻣﯿﺪ رﺟﺒﯽ،201؛ " ﻣﺪل اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل "
 • گراناسن و همکاران، 2018؛ " بررسی مأموریت در مفهوم فرماندهی و کنترل آینده ".
 • محمدی، اردشیر، 1389؛ " ویژگی‌های ارتباطی شبکه‌های C4I در میدان نبرد " چاپ شده در مجله فرماندهی وکنترل سال 1389 ص 89.
 • مروی، نام محمدرضا و همکاران؛ 1393؛" تهدیدات آینده و رهیافت‌های نوین فرماندهی و کنترل".
 • یوسفی، مجید و همکاران، 1390؛ " مروری بر چارچوب C4ISR و راهکارهای پیاده‌سازی آن در ایران "

 

انگلیسی

 • Air Force Doctrine Publication, 2020. “(3-30 ) Command and Control
 • Ali Pourghaffari, 2022. “Toward Cyber Command and Control System Architecture Using Data-Driven Analysis Solutions”.
 • Andrew Feickert, 2013. “The Unified Command Plan and Combatant Commands: Background and Issues for Congres”.
 • Baldwin, C., & Clark, K. (2000). “Design Rules, Volume 1, the Power of Modularity”. Cambridge MA: MIT Press.
 • Christopher L. Spillman. 2020. “A New Era in Air and Missile Defense”.
 • Congressional Research service, “Joint All-Domain Command and Control (JADC2)”.
 • Congressional Research Service, 2021. “Defense Primer: What Is Command and Control?”.
 • DANIEL A. EISENBERG, 2018. “Network Foundation for Command and Control (C2) Systems: Literature Review”.
 • DOD  2010. “C2 Implementation Plan v1”.
 • DOD Publication, 2009. “Department of Defense Information Sharing Implementation Plan”.
 • DOD Publication, 2019. “DOD DIGITAL MODERNIZATION STRATEGY”.
 • DOD Publication, 2020. “DOD COMMAND, CONTROL, AND COMMUNICATIONS (C3) MODERNIZATION STRATEGY”.
 • DOD Publication, 2020. “DoD Modernization Priorities Microelectronics”.
 • DOD Publication, 2022. “JOINT ALL DOMAIN COMMAND & CONTROL (JADC2) STRATEGY”.
 • Greg Youst, 2014. “DoD’s Strategic Mobility Vision: Needs & Challenge”.
 • Jafar Bagherinejad with e.g., 2018. “Modeling and solving the dynamic modular capacitated maximal covering location problem”.
 • Jeffrey HukiLL. 2012 . “Air Force Command and Control the Need for Increased Adaptability”.
 • Lloyd J. Austin III Secretary of Defense, 2022. “MICROELECTRONICS VISION”.
 • Michael Canna, 2004. “Command and Control of Multinational Operations Involving U.S. Military Forces”.
 • Michele Boreale & Maria Grazia Buscemi, 2013. “Symbolic Analysis of Crypto-Protocols Based on Modular Exponentiation”.
 • Neil Mazuranic, 2018. “DoD Mobility Program”.
 • OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE PUBLICATION, 2008 . “Information Sharing Strategy”.
 • Report to Congressional Committees, 2021. “DEFENSE TRANSPORTATION”.
 • ROBERT J. HOUGHTON, 2009. “Command and control in emergency services operations”.                                                         
 • Sherrill Lingel WIITH e.g, 2020. “Joint All-Domain Command and Control for Modern Warfare”.
 • THE WHITE HOUSE  Publication, 2012. “NATIONAL STRATEGY FOR INFORMATION SHARING AND SAFEGUARDING”.
 • Todd Harrison and Christopher Reid, 2022. “BATTLE NETWORKS AND FUTURE FORCE”.