دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، اسفند 1401، صفحه 7-146 (پاییز و زمستان 1401) 

مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی بازی جنگ زمینی با استفاده از معادلات دیفرانسیل لانچستر کسری

صفحه 7-28

10.22034/ijwg.2023.352339.1027

نادر بیرانوند؛ حمید بیگدلی؛ محمدتقی پرتوی؛ امیر حسین هادیان رسنان