الگوی فرماندهی و کنترل یکپارچه هوشمند با رویکرد تحلیل داده حسگری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 معاونت فاوا آجا، تهران، ایران.

2 دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، معاونت طرح و برنامه آجا، تهران، ایران.

چکیده

 امروزه استفاده از بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای به منظور طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های کاربردی با حجم بالای اطلاعات و مدیریت اطلاعات یکپارچه سازمان‌ها از ضرورت بسیار بالایی برخوردار است. سامانه‌های فرماندهی و کنترل هوایی با اطلاعات مسیر‌های دیگر، امکان (1) تعیین کل اهداف دیده شده در فاصله زمانی مشخص توسط یک رادار خاص، (2) امکان مدیریت بر منطقه پوششی رادار بمنظور گسترش یا عدم گسترش سایت‌های راداری در منطقه، (3) امکان مدیریت بر منطقه پوششی رادار بمنظور گسترش یا عدم گسترش سایت‌های راداری در منطقه، (4) مدیریت بر اطلاعات آرشیوی از آخرین وضعیت ثبت وقایع را برای فرماندهان و کارکنان‌بخش فناوری اطلاعات میسر می‌سازد. در این تحقیق با بهره‌گیری از مفاهیم عمده پایگاه داده تحلیلی‌، الگوی معماری مناسبی را جهت تحلیل اطلاعات سامانه‌های متمرکز فرماندهی و کنترل هوایی (,SOC,TADS,RIPS) ارائه داده و مدل ارائه شده را با ایجاد چند پرس و جو بر روی اطلاعات مسیرهای پروازی در سیستم‌های فرماندهی و کنترل با استفاده از پایگاه داده‌ای اراکل تحلیل نموده و سرعت تحلیل سرعت پرس و جو در الگو را یک بار با مکانیسم پایگاه داده تحلیلی و یک بار با مکانیسم همه منظوره  یا مکانیسم OLTP مقایسه می نماییم و نتیجه را اعلام می نماییم.

کلیدواژه‌ها


 • اله یاری، عبد الرضا. (1382). شناخت سامانه های C4I نیروی هوایی، موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاع.
 • مرکز معماری سازمانی. (1385). بسته مفهوم سیستمی سامانه SOC،  شرکت ایزایران.
 • جام سحر، خشایار، بانک داده تجمیعی، 1387.
 • رنجبر، علی حسین. (1385). مدل اجرایی در معماری C4ISR، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تز کارشناسی ارشد.
 • Nanjing research institute of Electronics engineering, An Intriduction To Command and control system, nanjing, China, 2005.
 • . Mlinowski , Advanced Data warehouse Design From Conventional,spring everyday,2008
 • Anoop Singhal, Data ware housing and data mining Techniques for Cyber Security, Computer security Division, 2007
 • Smith Pete, Oracle Database Data warehousing Guide 10g release, Elsvier Digital Press, 2005
 • Inmon William, Building the Data Warehouse, JohnWiley Publishing Inc, 2005
 • Hobbs Lilian, Oracle Database 10g Data Warehousing, Elsvier Digital Press ,2005
 • Strategic Master Plan FY04 and Beyond, AIR FORCE SPACE COMMAND, LANCE W. LORD, General, USAF Commander, 5 Nov 2002
 • Statement of Work for Developing an Air Force Master Plan for Revitalization and Sustainment Of Utility Infrastructure, 31 January 2002
 • FY 99 Air and Missile Defense Master Plan, Chapter 10, 1999
 • AIR FORCE INSTRUCTION 33-102, AIR FORCE MATERIEL COMMAND, Supplement 1, (C4I) CAPABILITIES PLANNING PROCESS, 31 MARCH 1995
 • Maybury, Bedford Artificial Intelligence Center Distributed, Collaborative, Knowledge Based Air Campaign Planning, Mark T. , Mail Stop K331, 202 Burlington Road, Bedford, MA 01730-1420 USA
 • AIR FORCE INSTRUCTION 13-1AOC, Space, Missile, Command and Control, VOLUME 3, 1 JULY 2002
 • Prism Standard Architecture Report, chapter 4,
 • TBMCS Newsletter, Theater Battle Management Core Systems, May 1996, Vol. 2, No1
 • Susie M. Hartzog, Marnie R, Command Forces (CFOR) Program Status Report,. Salisbury, Sixth Conference on Computer Generated Forces and Behavioral Representation Orlando Florida, July 1996
 • DEPARTMENT OF DEFENSE WEATHER PROGRAMS, UNITED STATES AIR FORCE, SECTION 3, DOD 57.