الگوی شبکه فرماندهی و کنترل قدرت نرم در نیرو‌های مسلح

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

پژوهشگر ارشد، معاونت فاوا ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

چکیده

گستردگی حوزه دفاعی کشور  که تمامی فضای کشور و فراتر از آن شامل: امنیت هوایی، دفاع از فضا در تمامی ابعاد، کشف اهداف، ‌شناسایی، ردگیری دشمن تا تعیین تکلیف آن، رهگیری با تمامی ابزار به ویژه سامانه هواپایه و درگیری و انهدام موجب می‌گردد تا مجموعه تجهیزات کشف، جمع‌آوری، مقابله اعم از عامل و غیرعامل و عملیات سایبری و جنگ الکترونیک و... زمین پایه، دریا پایه و هواپایه در یک ساختار اساسی تجمیع گردند و با این ساختار کلیه تلاشها، هدفمند به‌سوی اهداف هدایت گردند که اصولاً اهداف از جنس  و تنوع متفاوتی بوده و علاوه بر سرعت و شتاب و داشتن آزادی عمل در فضا، زمین  و دریا  ترفندها و فریب‌کاری خاص خود را در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و عملیات روانی  نیز دارا می‌باشند.
جامع، کامل، متحد و واحد بودن شبکه در ساختاری منسجم از جمله خصوصیات این شبکه است به گونه‌ای که تمام اجزاء این شبکه قادر باشند زبان یکدیگر را درک نموده و مجموعه تدابیر در مقابله با تهدید را به خوبی اجرا نمایند. مشخصه بارز آن تجمیع اطلاعات و اخبار، پردازش و هماهنگی آن، تطبیق و تلفیق اطلاعات و همچنین انتشار این اخبار و اطلاعات به تمامی مراکز فرماندهی و کنترل  قدرت نرم مورد نیاز برحسب میزان دسترسی مجاز عناصر به اطلاعات مذکور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


]1[ اسکیلز، رابرت، جنگ آینده، ترجمه عبدالمجید حیدری، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ، .1394
]2[ فصنامه پژوهشی عملیات ر.وانی
]3[ جزوه پدافند غیرعامل، قرار گاه پدافند هوائی خاتم الانبیاء، معاونت پدافند غیر عامل، تهران: تجدید چاپ معاونت آموزش ناجا، 1394.
]4[ طرح فراسازمانی فرماندهی و کنترل، چشم‌انداز مشترک ارتش آمریکا در افق 2020، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1396.
]5 [عقلمند، احمد، مروری بر تاریخ تحولات فناوری سلاح‌های نظامی، تهران: امیرکبیر، 1395.
]6 [مکنزی، کنت، جنگ ناهمتراز، ترجمه عبدالمجید حیدری و محمد تمنائی، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ، 1396.
]7[ مونکلر، هرفرید، جنگ‌های نوین، ترجمه حسین درگاهی، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ، 1394.
]8[ دیوسالار، عبدالرسول؛ راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل جنگ اطلاعات (جلد 2)، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، زمستان 1395.
]9[ جنگ نرم1(ویژه جنگ رایانه‏ای)، ضیایی پور، حمید؛ انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
 
[10]Alvin and Heidi Toffler, The New intangibles, In Athena's Camp: Preparing for Conflict in the information age. , RAND, 1999.
 [11]Francois L. J. Heisbourg, Europe's Military Revolution, , JFQ, Spring 2014.
 [12]Harlan Ullman, Introduction to rapid dominance, Shock & Ave (book), National Defense University, 2016.
 [13]James R. Blaker, Understanding the revolution in Military Affairs: A Guide to America's 21st Centuary Defense, Progressive Policy [14] Institute, January 2017.
 [14]Raymond C. Parks, David P. Duggan, Principles of Cyber-Warfare, Proceeding of the 2018 IEEE, Workshop on Information Assurance and Security.