ماتریس بازی جنگ توپخانه در همگام‏‌سازی آن با بازی جنگ تیپ در تک هماهنگ شده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

مقاله حاضر، به بررسی و شناسایی معیارهای ماتریس بازی جنگ توپخانه در همگام‌سازی آن با بازی جنگ یگان مانوری در تک هماهنگ‌شده می‌‏پردازد. این نوشتار ضمن بررسی روند اجرای گام‏‌های تصمیم‏‌سازی فرمانده در رزم و نحوه عملکرد فرمانده گردان توپخانه تیپ در اجرای بازی جنگ یگان مانوری در پی پاسخگویی به این پرسش است که معیارهای ماتریس بازی جنگ توپخانه در تک هماهنگ شده کدامند؟ به دلیل اکتشافی بودن ماهیت تحقیق، این پژوهش فاقد فرضیه بوده و بر اساس هدف دنبال شده است. هدف اصلی این نوشتار «شناسایی معیارهای ماتریس بازی جنگ توپخانه در تک هماهنگ‏ شده» است.
پژوهش حاضر توصیفی است و می‌کوشد نقش تاکتیک، قوانین تیر، نقشه‏‌برداری و ضدآتش را به‌عنوان متغیرهای مستقل در تهیه ماتریس بازی جنگ توپخانه در همگام‌سازی آن با بازی جنگ یگان مانوری در تک هماهنگ‌شده به‌عنوان متغیر تابع به بحث‌وبررسی بگذارد. محقق در این پژوهش موفق به احصای 19 مؤلفه شده است که می‏تواند ماتریسِ بازی جنگِ توپخانه را تشکیل دهد؛ از مهم‌ترین آنها می‏توان به حداقل هماهنگی پشتیبانی آتش، ارتباط مناسب‌‏تر و امکانات (سمتی و بردی) اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • احمدی، امین‏الله، 1389، مأموریت‌های تاکتیکی توپخانه و سازمان برای رزم، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • احمدی، میثم،1397، آیین‏نامه هدایت آتش توپخانه صحرایی،چاپ اول، تهران: انتشارات معاونت آموزش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
 • احمدی، میثم، 1400، تاکتیک تخصصی توپخانه، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • احمدی، میثم، 1399، فرایند طرح‏ریزی و بازی جنگ، چاپ سوم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • احمدی، امین‌الله، 1391، هماهنگی پشتیبانی آتش، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • آذرافروز، محسن،1398، طرح‏ریزی آتش، چاپ چهارم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • آل سعدی، اکبر، 1399آتشبار تیر، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • پرواس، سید رضا، 1398راهنمای افسر عملیات، دافوس آجا، چاپ سوم، تهران: دافوس آجا؛
 • حسن‏پور، حمید، مینایی، 1401حسین، بازی جنگ: طرح‏ریزی و اجرا، چاپ اول، تهران: دافوس آجا،
 • رستمی، محمود، 1386فرهنگ واژه‌های نظامی، انتشارات ایران سبز، چاپ دوم،
 • شریف‏کاظمی، مسعود، 1398، بازی جنگ (دوره عالی رسته توپخانه)، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • شواخی، ناصر و جمعی از اساتید دانشکده توپخانه صحرایی1401، دانستنی‏های توپخانه صحرایی، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • قربانی، مهدی، 1398نقشه‏برداری، چاپ سوم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • مریدی، نصور، 1397، هدایت آتش، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها؛
 • مظفری، غلامرضا، 1371، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: انتشارات فروردین؛
 • معین، محمد، 1386فرهنگ فارسی، جلد 2،چاپ اول، تهران: انتشارات گیسوم؛
 • معین­وزیری نصرت­الله، 1379، آیین­نامه عملیات جلد اول، چاپ اول، تهران: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش؛
 • میرزایی، یونس، 1397، تاکتیک‌های توپخانه صحرایی، چاپ اول، تهران: معاونت آموزش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
 • میرزایی، یونس، 1397، سازمان برای رزم، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها
 • میناپور، شهرام، 1396، کاربرد توپخانه در عملیات، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها
 • نریمانی، علی، 1398، نقشه‏برداری در رزم ناهمتراز، چاپ سوم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی و موشک‏ها
 • ولیوند زمانی، حسین، ملکی، غلامرضا و احمدزاده فرد، محمدحسن، 1401، تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری در صحنه نبرد، ویرایش چهارم، تهران: انتشارات دافوس آجا
 • Patrick J.Sweeney,1999,The FA wargame Synchronization Matrix, Field Artillery;
 • Wargaming Handbook, 2017,UK Ministry of Defense.