ماتریس بازی جنگ توپخانه در همگام‏‌سازی آن با بازی جنگ تیپ در تک هماهنگ شده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

مقاله حاضر، به بررسی و شناسایی معیارهای ماتریس بازی جنگ توپخانه در همگام‌سازی آن با بازی جنگ یگان مانوری در تک هماهنگ‌شده می‌‏پردازد. این نوشتار ضمن بررسی روند اجرای گام‏‌های تصمیم‏‌سازی فرمانده در رزم و نحوه عملکرد فرمانده گردان توپخانه تیپ در اجرای بازی جنگ یگان مانوری در پی پاسخگویی به این پرسش است که معیارهای ماتریس بازی جنگ توپخانه در تک هماهنگ شده کدامند؟ به دلیل اکتشافی بودن ماهیت تحقیق، این پژوهش فاقد فرضیه بوده و بر اساس هدف دنبال شده است. هدف اصلی این نوشتار «شناسایی معیارهای ماتریس بازی جنگ توپخانه در تک هماهنگ‏ شده» است.
پژوهش حاضر توصیفی است و می‌کوشد نقش تاکتیک، قوانین تیر، نقشه‏‌برداری و ضدآتش را به‌عنوان متغیرهای مستقل در تهیه ماتریس بازی جنگ توپخانه در همگام‌سازی آن با بازی جنگ یگان مانوری در تک هماهنگ‌شده به‌عنوان متغیر تابع به بحث‌وبررسی بگذارد. محقق در این پژوهش موفق به احصای 19 مؤلفه شده است که می‏تواند ماتریسِ بازی جنگِ توپخانه را تشکیل دهد؛ از مهم‌ترین آنها می‏توان به حداقل هماهنگی پشتیبانی آتش، ارتباط مناسب‌‏تر و امکانات (سمتی و بردی) اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات