جایگاه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های تحت شبکه بلادرنگ با بهره بردن از فضای ابری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، طرح‌ریزی و معماری شبکه‌های فرماندهی و کنترل، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الأنبیاء (ص)، تهران، ایران.

2 دکترای تخصصی فیزیک و مدرس دانشگاه پدافندهوایی خاتم الأنبیاء (ص) آجا، تهران، ایران.

چکیده

امروزه در سازمان‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی نقش تعیین­­کننده‌ای در مدیریت راهبردی، مدیریت ‌منابع، عملکرد بهینه سازمان و... ایفا می‌کنند. بنابراین به وجود آوردن یک سیستم مدیریت متمرکز بلادرنگ بر روی کانال‌های ارتباطی مدرن ازجمله، شبکه‌های ارتباطی عمدتاً داده محور و برخط سازمانی جهت دسترسی به سرورهای مرکزی مستلزم یک نظام اشتراکی قدرتمند است. راهکار پیشنهادی به­عنوان یک دروازه یکپارچه کننده مسیر ورود و اعمال مکانیزم های سرویس‌دهی به خواسته‌های کاربران از طریق یک کانال واحد بوده که ویژگی‌های موجود در سیستم‌­عامل‌های تحت­ شبکه و مفاهیم و قابلیت‌های مطرح در رایانش ابری را راه‌حلی به سزا معرفی می‌نماید. همچنین راهکار پیشنهادی، موجب یکپارچگی در سطح واسط کاربری شده و با بهره‌گیری از یک سکو به‌عنوان سرویس می­تواند نقش یک‌لایه یکپارچه کننده بر روی دستگاه‌های جزیره‌ای سازمان را ایفا نماید. در ادامه با بررسی ادبیات موضوع در چند حوزه مفاهیم اولیه دستگاه‌های اطلاعاتی، رایانش ابری و سیستم­عامل تحت وب پرداخته و سپس کارهای انجام‌شده در این زمینه‌ها را بررسی می­نماییم. در بخش‌های آتی رویکرد مورداستفاده در تحقیق مطرح‌شده و سپس راهکار پیشنهادی را ارائه می­دهیم. نهایتاً راهکار پیشنهادی در قالب یک مطالعه موردی موردبحث و بررسی قرارگرفته و از دیدگاه­های مناسب ارزیابی گردیده و در ادامه نتایج تحقیق و کارهای آتی بیان‌شده است.

کلیدواژه‌ها


[[1] ] کریمی . علی، دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ سازمان‌های ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ پیاده‌سازی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و پژوهش‌های ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ع) ( 1390)
[[1] ] مهدوی. عبدالحمید، طراحی و تبیین سیستم ارزیابی کیفیت خدمات سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک, رساله دکتری مدیریت گرایش سیستم
[[1] ] P. Mell, T. Grance, Draft NIST working definition of cloud computing, Referenced on June. 3rd, (2009).
[[1]]فصیحی هرنی. فریبا، سیستم اطلاعات در سازمان, اولین همایش ملی مدیریتی فناوری اطلاعات, دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1383)
[[1]] A. Wright, Ready for a Web OS?, Communications of the ACM, 52 (2009) 16-17
[[1] ] C. Lim, Web os and web desktop, in, Google Patents, 2003.
[[1] ] H.J. Wang, C. Grier, A. Moshchuk, S.T. King, P. Choudhury, H. Venter, The Multi-Principal OS Construction of the Gazelle Web Browser, in:  USENIX Security Symposium, 2009, pp. 417-432.
[[1] ] C. Bravo-Lillo, L. Cranor, J. Downs, S. Komanduri, S. Schechter, M. Sleeper, Operating system framed in case of mistaken identity: measuring the success of web-based spoofing attacks on OS password-entry dialogs, in:  Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications security, ACM, 2012, pp. 365-377.
[[1] ] G. Lawton, Moving the OS to the Web, Computer, 41 (2008) 16-19.
[[1] ] C. Weinhardt, D.-I.-W.A. Anandasivam, B. Blau, D.-I.N. Borissov, D.-M.T. Meinl, D.-I.-W.W. Michalk, J. Stößer, Cloud computing–a classification, business models, and research directions, Business & Information Systems Engineering, 1 (2009) 391-399.
[[1] ] A. Weiss, WebOS: say goodbye to desktop applications, Networker, 9 (2005) 18-26.
[[1] ] C. Emig, J. Weisser, S. Abeck, Development of soa-based software systems-an evolutionary programming approach, in:  Telecommunications, 2006. AICT-ICIW'06. International Conference on Internet and Web Applications and Services/Advanced International Conference on, IEEE, 2006, pp. 182-182.
[[1] ] I. Petković, M. Stanković, M. Rajković, WEB OPERATIVE SYSTEMS AS E-LEARNING.
[[1] ] C.-H. Chien, M.-H. Chang, Y.-Y. Huang, A Web-Based Information System Applied on Utilization/Benefit Management of Medical Equipment in Hospital, in:  5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Springer, 2012, pp. 675-678.
[[1] ] C. Li, G.F. Peters, V.J. Richardson, M.W. Watson, The consequences of information technology control weaknesses on management information systems: The case of Sarbanes-Oxley internal control reports, MIS Quarterly, 36 (2012) 179-204.
[[1] ] F.-C. Lin, L.-K. Chung, W.-Y. Ku, L.-R. Chu, T.-Y. Chou, Service Component Architecture for Geographic Information System in Cloud Computing Infrastructure, in:  27th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Barcelona, Spain. NSC, 2013, pp. 100-2625.
[[1] ] A. Fatma, J. Anis, G. Faiez, A Two-Leveled Semantic Web Service Description of the Pervasive Information System, in:  Mobile Web and Information Systems, Springer, 2013, pp. 35-48.
[[1] ] S.R. GORDON, J.R. GORDON, Information systems: a management approach, (2003).
[[1] ] R. Ross, S. Katzke, A. Johnson, M. Swanson, G. Stoneburner, G. Rogers, NIST SP 800-53 Recommended Security Controls for Federal Information Systems, in, National Institute of Standards and Technology< http://csrc. nist. gov/publications/nistpubs/800-53/SP800-53. pdf, 2005.
[[1] ] E. Turban, Information technology for management: Transforming business in the digital economy, Edition WIE, (2003).
[[1] ] H. Barki, A. Pinsonneault, A model of organizational integration, implementation effort, and performance, Organization science, 16 (2005) 165-179.
[[1] ] T. Huang, Y. Zhou, Remote sensing and open source geographic information system integration, in:  Earth Observation and Remote Sensing Applications (EORSA), 2012 Second International Workshop on, IEEE, 2012, pp. 254-258.
[[1] ] R.N. Calheiros, M.A. Netto, C.A. De Rose, R. Buyya, EMUSIM: an integrated emulation and simulation environment for modeling, evaluation, and validation of performance of cloud computing applications, Software: Practice and Experience, (2012) 00-00.
[[1]] S. Li, L. Xu, X. Wang, J. Wang, Integration of hybrid wireless networks in cloud services oriented enterprise information systems, Enterprise Information Systems, 6 (2012) 165-187.
[[1] ] T. Gulledge, What is integration?, Industrial Management & Data Systems, 106 (2006) 5-20.
[[1] ] A. Al Mosawi, L. Zhao, L.A. Macaulay, A Model Driven Architecture for Enterprise Application Integration, in:  HICSS, 2006, pp. 4-7.
[[1] ] M.-J. Yoo, Enterprise application integration and agent-oriented software integration, in:  Systems, Man and Cybernetics, 2004 IEEE International Conference on, IEEE, 2004, pp. 2119-2124.
[[1] ] I. Sriram, A. Khajeh-Hosseini, Research agenda in cloud technologies, arXiv preprint arXiv:1001.3259, (2010).
[[1] ] B.P. Rimal, E. Choi, I. Lumb, A taxonomy and survey of cloud computing systems, in, Ieee, 2009, pp. 44-51.