کلیدواژه‌ها = مدل‌های تصمیم‌گیری
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای تصمیم گیری و تکنیک‌های پرکاربرد در بازی جنگ

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399

محمدحسن احمدزاده فرد؛ عابد عابدزاده