کلیدواژه‌ها = طراحی بازی
عوامل مؤثر در طراحی و اجرای بازی جنگ

دوره 6، شماره 12، شهریور 1402، صفحه 7-28

10.22034/ijwg.2023.395624.1044

مازیار جهانبخش؛ حسن کوچکی؛ نادر شمامی