کلیدواژه‌ها = تعقیب و گریز
مدل‌های تعقیب و گریز در طراحی بازی جنگ

دوره 5، شماره 10، شهریور 1401، صفحه 7-24

جواد محمدکریمی؛ نادر بیرانوند