کلیدواژه‌ها = بازی فرم گسترده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-117

ابراهیم صالحی؛ وحید شادرام