بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد

10.22034/ijwg.2019.97264

چکیده

تروریسم بی­شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. با توجه به رابطه بین اقدامات تروریستی و دولت­های مورد هدف واقع شده، می­توانیم از نظریه بازی­ها به عنوان روشی مناسب برای بررسی عملیات تروریستی و ضد تروریستی استفاده کنیم. در این پژوهش نشان می­دهیم چگونه نظریه بازی­ها به فهم ما از سیاست­های تروریستی و ضدتروریستی کمک می‌کند. سپس با استفاده از نظریه بازی­ها به مدلی از گروگان­گیری می­پردازیم. در آخر نیز باتوجه به وجود عدم اطلاع کامل میان دولت­ها و تروریست­ها با یک بازی اطلاعات نامتقارن مواجه هستیم. در این وضعیت با استفاده از بازی علامت دهی، بازی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهیم.

کلیدواژه‌ها