کلیدواژه‌ها = بازی مجموع ثابت
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-40

حمید بیگدلی