بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ دافوس آجا

10.22034/ijwg.2019.97260

چکیده

بازی جنگ یکی از روش‌های آموزش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای فرماندهان نظامی است. نظریه بازی به عنوان یکی از فنون بازی جنگ در مدل‌سازی مسائلی با موقعیت‌های تضاد و تعارض مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف این مقاله آشنایی خوانندگان با بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد است. در این بازی‌ها دو فرمانده آبی و قرمز در حال رقابت در یک موقعیت نبرد در چندین جبهه هستند. تخصیص مناسب نیروها طبق قواعد بازی توسط بازیکنان، موجب پیروزی در بازی خواهد شد. پس از معرفی نسخه مقدماتی از بازی سرهنگ بلاتو به نوع خاصی از این بازی با عنوان بازی سرهنگ ریچارد پرداخته شده و روش حل آن ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها