هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ دافوس آجا

10.22034/ijwg.2019.97252

چکیده

این پژوهش به ارزیابی تجمیع سرمایه، هزینه نظامی، تجمیع تسلیحات و رشد میزان تولید و خروجی یک کشور در یک مدل درون‌گرای تصادفی پرداخته است. این تحلیل نشان می­دهد که رشد بیشتر (کم­تر) در هزینه­های نظامی خارجی منتج به رشد اقتصادی سریع‌تر (آرام­تر) در کشور میزبان خواهد شد. این رخداد زمانی اتفاق می­افتد که کشش جایگزینی مصرف کشور میزبان کوچک‌تر (بزرگ‌تر) باشد. همچنین زمانی که کشش جایگزینی بزرگ باشد، نوسان بیشتر در هزینه­های نظامی خارجی می­تواند منتج به رشد اقتصادی بیشتر در کشور میزبان شود. به‌علاوه، شوک­هایی که به تولید یک کالا وارد می­شود می­توانند باعث تهییج رشد اقتصادی شوند.

کلیدواژه‌ها