حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگرپژوهشکده عالی جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 مربی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

10.22034/ijwg.2020.106194

چکیده

امنیت یکی از پارامترهای کلیدی در هر جامعه است که تاثیر مستقیم در فرآیند آن جامعه خواهد داشت. در بیشتر حوزه‌های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت و ایجاد امنیت کامل، محدود هستند. یکی از راه‌های حل این مشکل استفاده از نظریه بازی‌ها است. نظریه‌ی بازی‌ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می‌کند. هدف این مقاله بررسی بازی‌های امنیتی، اهمیت، مدل‌سازی، حل و کاربرد آن‌ها در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دفاعی‌  در محیط عدم قطعیت است. در این مقاله بازی‌های امنیتی بین یک مدافع و چند مهاجم مورد بررسی قرار گرفته و مطلوبیت‌های بازیکنان و نحوه محاسبه آنها شرح داده شده است. با توجه به عدم قطعیت موجود در ارائه عایدی‌های بازی توسط خبرگان، مطلوبیت‌ها به صورت بازه‌ای در نظر گرفته شده‌اند. این بازی به صورت یک مسئله بهینه‌سازی چند هدفی با اهداف بازه‌ای مدل سازی شده است. یک روش برای حل این مسئله چند هدفی پیشنهاد شده است. به عنوان نمونه کاربردی از این نوع بازی‌ها در ایجاد امنیت در مرزهای هوایی بیان شده و مدل این مسئله به صورت یک بازی امنیتی چند هدفی مورد بررسی قرار گرفته است.  در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از مسائل پیچیده نظامی را می‌توان با استفاده از بازی‌های امنیتی مورد بررسی قرار داد و الگوی حل بهینه آن را طراحی نمود.

کلیدواژه‌ها