مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند

2 عضو هیأت علمی دانشگاه امام علی (ع)

10.22034/ijwg.2020.106187

چکیده

در این مقاله به مطالعه‌ی نحوه‌ی موقعیت‌یابی تجهیزات جنگی در خط مقدم می‌پردازیم. در این مسأله هدف تعیین موقعیت مکانی تجهیزات جنگی است به گونه ‌ای که تمام نقاط حساس دشمن پوشش داده شده و ضمنا کمترین تعداد تجهیزات ممکن برای این کار استفاده گردد. این مسأله را به صورت یک مسأله‌ی برنامه‌ریزی خطی صفر و یک مدل‌بندی کرده و در دو حالت آن را بررسی می‌ کنیم (استفاده از یک نوع تجهیزات و استفاده از چندین نوع تجهیزات). در موردی که هدف تعیین موقعیت یک نوع تجهیزات جنگی باشد، نشان داده می ‌شود که مسأله تبدیل به یک نوع خاص مسأله‌ی کمترین هزینه‌ی جریان در یک شبکه‌ی کمکی شده و در نتیجه می‌توان آن را در زمان چندجمله‌ای قوی حل کرد. اما در حالتی که انواع تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند ثابت می‌ گردد که با استفاده از یک کاهش از مسأله‌ی کوله پشتی، مسأله NP-سخت است. پس در این حالت نمی‌توان مسأله را به طور کارا حل کرد.

کلیدواژه‌ها