بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 23-38

10.22034/ijwg.2020.106275

وحید شادرام؛ حسین مسلمی


بکارگیری دانش مدیریت پروژه در اجرای رزمایش (مطالعه موردی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 39-66

جواد پورخسروانی؛ پیمان خرازیان؛ محمد حسن احمدزاده


مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 39-54

10.22034/ijwg.2020.106187

جواد طیبی؛ ابومسلم محمدی


تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 41-55

10.22034/ijwg.2019.97247

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ محمدتقی پرتوی


الگوی شبکه فرماندهی و کنترل قدرت نرم در نیرو‌های مسلح

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 67-83

احد نقوی؛ ناصر مختارزاده


هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 56-77

10.22034/ijwg.2019.97252

وحید شادرام


بازی جنگ ایران و ترکیه

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 85-105

ابراهیم ایجابی؛ مسعود مصدق


حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 71-90

10.22034/ijwg.2020.106194

محمدرضا محمدی تودشکی؛ سهیل زهرایی


بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 78-94

10.22034/ijwg.2019.97260

کامبیز امیری؛ حمید بیگدلی


تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 91-99

10.22034/ijwg.2020.107102

محمدحسن احمدزاده فرد؛ محمدتقی پرتوی؛ اردشیر محمدی؛ مرتضی اکبری آلاشتی


طراحی یک مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه در پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 7-36

10.22034/ijwg.2021.135236

محسن شاه حسینی؛ غلامرضا کرمعلی؛ حمیدرضا مرادی


مدل‌های تعقیب و گریز در طراحی بازی جنگ

دوره 5، شماره 10، شهریور 1401، صفحه 7-24

جواد محمدکریمی؛ نادر بیرانوند


شبیه‌سازی بازی جنگ زمینی با استفاده از معادلات دیفرانسیل لانچستر کسری

دوره 5، شماره 11، اسفند 1401، صفحه 7-28

10.22034/ijwg.2023.352339.1027

نادر بیرانوند؛ حمید بیگدلی؛ محمدتقی پرتوی؛ امیر حسین هادیان رسنان


عوامل مؤثر در طراحی و اجرای بازی جنگ

دوره 6، شماره 12، شهریور 1402، صفحه 7-34

10.22034/ijwg.2023.395624.1044

مازیار جهانبخش؛ حسن کوچکی؛ نادر شمامی


مسیریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در بازی جنگ زمینی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1401، صفحه 25-46

حمید بیگدلی؛ صابر جبار زاده؛ جلیل مظلوم


تاثیر و نقش الگوی بازی جنگ در فرماندهی و کنترل در عرصه‌های نظامی کشور

دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 33-50

عباس ضرغامی قوریجان؛ بهروز حیدری