بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 23-38

وحید شادرام؛ حسین مسلمی


مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 39-54

جواد طیبی؛ ابومسلم محمدی


تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 41-55

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ محمدتقی پرتوی


هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 56-77

وحید شادرام


حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 71-90

محمدرضا محمدی تودشکی؛ سهیل زهرایی


بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 78-94

کامبیز امیری؛ حمید بیگدلی


تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 91-99

محمدحسن احمدزاده فرد؛ محمدتقی پرتوی؛ اردشیر محمدی؛ مرتضی اکبری آلاشتی


بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 95-117

ابراهیم صالحی؛ وحید شادرام


فن‌آوری‌ها و روش‌های اجرای بازی جنگ سایبری

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399

محمد طاهری؛ سپهر محمد زهرایی؛ محمدرضا محمدی تودشکی


الگوهای تصمیم گیری و تکنیک‌های پرکاربرد در بازی جنگ

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399

محمدحسن احمدزاده فرد؛ عابد عابدزاده


طراحی یک مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه در پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399

محسن شاه حسینی؛ غلامرضا کرمعلی؛ حمیدرضا مرادی


بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399

مجید رجب پور؛ مرتضی اکبری آلاشتی؛ احمد غریب آبادی


تصمیم‌گیری در یک اقدام متقابل به کمک نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399

سعدون محمودی نبی کندی؛ اکبر زارع چاوشی


بررسی انواع روش‌های بازی در نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399

پژمان غلام نژاد