تعداد مقالات: 12
4. بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 23-38

وحید شادرام؛ حسین مسلمی


5. مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 39-54

جواد طیبی؛ ابومسلم محمدی


6. تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 41-55

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ محمدتقی پرتوی


8. هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 56-77

وحید شادرام


9. حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 71-90

محمدرضا محمدی تودشکی؛ سهیل زهرایی


10. بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 78-94

کامبیز امیری؛ حمید بیگدلی


11. تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 91-99

محمدحسن احمدزاده فرد؛ محمدتقی پرتوی؛ اردشیر محمدی؛ مرتضی اکبری آلاشتی


12. بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 95-117

ابراهیم صالحی؛ وحید شادرام