بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 23-38

وحید شادرام؛ حسین مسلمی


مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 39-54

جواد طیبی؛ ابومسلم محمدی


تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 41-55

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ محمدتقی پرتوی


هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 56-77

وحید شادرام


حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 71-90

محمدرضا محمدی تودشکی؛ سهیل زهرایی


بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 78-94

کامبیز امیری؛ حمید بیگدلی


تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 91-99

محمدحسن احمدزاده فرد؛ محمدتقی پرتوی؛ اردشیر محمدی؛ مرتضی اکبری آلاشتی


بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 95-117

ابراهیم صالحی؛ وحید شادرام


طراحی یک مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه در پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 7-36

محسن شاه حسینی؛ غلامرضا کرمعلی؛ حمیدرضا مرادی


بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 37-54

مجید رجب پور؛ مرتضی اکبری آلاشتی؛ احمد غریب آبادی


تصمیم‌گیری در یک اقدام متقابل به کمک نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 77-95

سعدون محمودی نبی کندی؛ اکبر زارع چاوشی


بررسی انواع روش‌های بازی در نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 97-131

پژمان غلام نژاد


معماری سازمانی جنگ شناختی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 133-152

سید برات قیامی؛ وحید سجادی اصیل؛ مسعود مصدق


فن‌آوری‌ها و روش‌های اجرای بازی جنگ سایبری

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399

محمد طاهری؛ سپهر محمد زهرایی؛ محمدرضا محمدی تودشکی


الگوهای تصمیم گیری و تکنیک‌های پرکاربرد در بازی جنگ

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399

محمدحسن احمدزاده فرد؛ عابد عابدزاده