تعداد مقالات: 20

2. مدل‌سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-22

حمید بیگدلی


3. کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-40

حمید بیگدلی


4. بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-38

وحید شادرام؛ حسین مسلمی


5. مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 39-54

جواد طیبی؛ ابومسلم محمدی


6. تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-55

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ محمدتقی پرتوی


8. هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 56-77

وحید شادرام


9. حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-90

محمدرضا محمدی تودشکی؛ سهیل زهرایی


10. بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 78-94

کامبیز امیری؛ حمید بیگدلی


11. تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-99

محمدحسن احمدزاده فرد؛ محمدتقی پرتوی؛ اردشیر محمدی؛ مرتضی اکبری آلاشتی


12. بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-117

ابراهیم صالحی؛ وحید شادرام


14. کاربرد مسأله ممانعت از حداکثر جریان در بازی جنگ زمینی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399

مهدی کبیری؛ جواد طیبی


15. فن‌آوری‌ها و روش‌های اجرای بازی جنگ سایبری

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399

محمد طاهری؛ سپهر محمد زهرایی؛ محمدرضا محمدی تودشکی


16. الگوهای تصمیم گیری و تکنیک‌های پرکاربرد در بازی جنگ

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399

محمدحسن احمدزاده فرد؛ عابد عابدزاده


17. تخصیص بهینه منابع در جنگ سایبری با رویکرد نظریه بازی در محیط غیرقطعی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399

اسماعیل افراشته؛ اکبر زارع چاوشی


19. طراحی یک مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه در پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399

محسن شاه حسینی؛ غلامرضا کرمعلی؛ حمیدرضا مرادی


20. بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399

مجید رجب پور؛ مرتضی اکبری آلاشتی؛ احمد غریب آبادی