موضوعات = بازی جنگ
مسیریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در بازی جنگ زمینی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1401، صفحه 25-46

حمید بیگدلی؛ صابر جبار زاده؛ جلیل مظلوم


بکارگیری دانش مدیریت پروژه در اجرای رزمایش (مطالعه موردی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 39-66

جواد پورخسروانی؛ پیمان خرازیان؛ محمد حسن احمدزاده


بازی جنگ ایران و ترکیه

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 85-105

ابراهیم ایجابی؛ مسعود مصدق