کلیدواژه‌ها = تحقیق در عملیات
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-22

حمید بیگدلی