کلیدواژه‌ها = انواع بازی‌ها
بررسی انواع روش‌های بازی در نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 97-131

پژمان غلام نژاد