کلیدواژه‌ها = الگوبرداری
تاثیر و نقش الگوی بازی جنگ در فرماندهی و کنترل در عرصه‌های نظامی کشور

دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 33-50

عباس ضرغامی قوریجان؛ بهروز حیدری