کلیدواژه‌ها = نظریه بازی
تعداد مقالات: 5
2. تخصیص بهینه منابع در جنگ سایبری با رویکرد نظریه بازی در محیط غیرقطعی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399

اسماعیل افراشته؛ اکبر زارع چاوشی


3. مدل‌سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-22

حمید بیگدلی


4. کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-40

حمید بیگدلی


5. بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 78-94

کامبیز امیری؛ حمید بیگدلی