کلیدواژه‌ها = دفاع سایبری
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص بهینه منابع در جنگ سایبری با رویکرد نظریه بازی در محیط غیرقطعی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399

اسماعیل افراشته؛ اکبر زارع چاوشی