کلیدواژه‌ها = بازی جنگ
بازی جنگ ایران و ترکیه

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 85-105

ابراهیم ایجابی؛ مسعود مصدق


تاثیر و نقش الگوی بازی جنگ در فرماندهی و کنترل در عرصه‌های نظامی کشور

دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 33-50

عباس ضرغامی قوریجان؛ بهروز حیدری


فن‌آوری‌ها و روش‌های اجرای بازی جنگ سایبری

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399

10.22034/ijwg.2020.122329

محمد طاهری؛ سپهر محمد زهرایی؛ محمدرضا محمدی تودشکی


الگوهای تصمیم گیری و تکنیک‌های پرکاربرد در بازی جنگ

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399

10.22034/ijwg.2020.128130

محمدحسن احمدزاده فرد؛ عابد عابدزاده


بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 78-94

10.22034/ijwg.2019.97260

کامبیز امیری؛ حمید بیگدلی