کلیدواژه‌ها = نظریه بازی‌ها
تصمیم‌گیری در یک اقدام متقابل به کمک نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 77-95

10.22034/ijwg.2021.150518

سعدون محمودی نبی کندی؛ اکبر زارع چاوشی