کلیدواژه‌ها = نظریه بازی‌ها
تصمیم‌گیری در یک اقدام متقابل به کمک نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399

سعدون محمودی نبی کندی؛ اکبر زارع چاوشی


بررسی انواع روش‌های بازی در نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399

پژمان غلام نژاد


بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 95-117

ابراهیم صالحی؛ وحید شادرام