کلیدواژه‌ها = نظریه بازی‌ها
تصمیم‌گیری در یک اقدام متقابل به کمک نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 77-95

سعدون محمودی نبی کندی؛ اکبر زارع چاوشی


بررسی انواع روش‌های بازی در نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 97-131

پژمان غلام نژاد


بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 95-117

ابراهیم صالحی؛ وحید شادرام