نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399

مجید رجب پور؛ مرتضی اکبری آلاشتی؛ احمد غریب آبادی