نویسنده = احمد غریب آبادی
بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 37-54

10.22034/ijwg.2021.135237

مجید رجب پور؛ مرتضی اکبری آلاشتی؛ احمد غریب آبادی