نویسنده = حمیدرضا مرادی
طراحی یک مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه در پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 7-36

10.22034/ijwg.2021.135236

محسن شاه حسینی؛ غلامرضا کرمعلی؛ حمیدرضا مرادی