نویسنده = ������ ������������ ��������
طراحی یک مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه در پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 7-36

محسن شاه حسینی؛ غلامرضا کرمعلی؛ حمیدرضا مرادی