نویسنده = محمد طاهری
فن‌آوری‌ها و روش‌های اجرای بازی جنگ سایبری

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399

10.22034/ijwg.2020.122329

محمد طاهری؛ سپهر محمد زهرایی؛ محمدرضا محمدی تودشکی