نویسنده = محمد طاهری
تعداد مقالات: 1
1. فن‌آوری‌ها و روش‌های اجرای بازی جنگ سایبری

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399

محمد طاهری؛ سپهر محمد زهرایی؛ محمدرضا محمدی تودشکی