نویسنده = �������������� ��������
حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 71-90

محمدرضا محمدی تودشکی؛ سهیل زهرایی