نویسنده = محمدتقی پرتوی
شبیه‌سازی بازی جنگ زمینی با استفاده از معادلات دیفرانسیل لانچستر کسری

دوره 5، شماره 11، اسفند 1401، صفحه 7-28

10.22034/ijwg.2023.352339.1027

نادر بیرانوند؛ حمید بیگدلی؛ محمدتقی پرتوی؛ امیر حسین هادیان رسنان


تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 91-99

10.22034/ijwg.2020.107102

محمدحسن احمدزاده فرد؛ محمدتقی پرتوی؛ اردشیر محمدی؛ مرتضی اکبری آلاشتی


تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 41-55

10.22034/ijwg.2019.97247

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ محمدتقی پرتوی